Ανάπλαση “κρουαζιέρας” ΟΛΠ

2019-11-04T19:47:18+02:00

ΦΥΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο κύριος πολεμικός ναύσταθμος των Αθηναίων δημιουργήθηκε στη Ζέα κατά τους κλασικούς χρόνους. Μετά τη