Συντήρηση Έργων Πρασίνου

Χρησιμοποιούμε τον όρο «διαχείριση» για να κάνουμε σαφές ότι ένας ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ για να αναπτυχθεί σωστά και να δώσει τη μέγιστη απόδοση σε όλα τα επίπεδα, δεν αρκεί να «συντηρείται» αλλά πρέπει να «διαχειρίζεται» και εμείς αυτό κάνουμε αναλαμβάνοντας τη συντήρηση μεγάλων εγκαταστάσεων & ιδιωτικών έργων βαδίζοντας πάντα στα επιστημονικά δεδομένα και τις εξελίξεις της γεωπονικής επιστήμης σε όλους τους επιμέρους τομείς που αφορούν:

  • Το σωστό κλάδεμα
  • Στη Φυτοπροστασία και Αντιμετώπιση ασθενειών
  • Στη Λίπανση – Θρέψη
  • Στη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων