Πράσινες Στέγες – Φυτεμένα Δώματα

Τα φυτεμένα δώματα – πράσινες στέγες αποτελούν μια σύγχρονη επιλογή αύξησης των χώρων πρασίνου των πόλεων και των αστικών κέντρων γενικότερα, όπου οι υπαίθριοι χώροι είναι ιδιαίτερα μειωμένοι λόγω της ανεξέλεγκτης δόμησης και της έλλειψης περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Ως πράσινη στέγη ορίζουμε την κάλυψη οποιουδήποτε δώματος με βλάστηση, από χαμηλή ποώδη ή και χλοοτάπητα μέχρι και δενδρώδη με την πιθανή συμπλήρωση και άλλων δομικών – αρχιτεκτονικών στοιχείων (πλακοστρώσεις, σιντριβάνια, πέργκολες κλπ).

Αποτελούν εξαιρετική επιλογή για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων χώρων των κτιρίων με πολλαπλά οφέλη (περιβαλλοντικά, οικολογικά, ενεργειακά και οικονομικά).

Επιλέγοντας την κατασκευή πράσινων δωμάτων πετυχαίνουμε:

  • Αύξηση του όγκου πρασίνου των πόλεων
  • Ενίσχυση τοπικών οικοσυστημάτων με την χλωρίδα και την πανίδα (έντομα – πουλιά) σε πλήρη ισορροπία και βελτίωση του μικροκλίματος
  • Αισθητική παρέμβαση σε ένα «ψυχρό» κτίριο
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και θερμομόνωση των κτιρίων με αποτέλεσμα το οικονομικό όφελος
  • Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • Οικονομία νερού με τη διαχείριση των όμβριων υδάτων και τη μείωση της απορροής
  • Μείωση της ηχορύπανσης και του ήχου που αντανακλάται
  • Μείωση της σκόνης (συγκράτηση σωματιδίων από τα φυτά)

Για τους λόγους αυτούς η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή φυτεμένων δωμάτων με την επιλογή μεθόδων εφαρμογής ολοκληρωμένης τεχνολογίας, με βάση τον αρχιτεκτονικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό των κτιρίων λαμβάνοντας υπ’ όψη μας τη χρήση του και τις ανάγκες των ομάδων που θα το χρησιμοποιούν.

Χρησιμοποιούνται ολα τα στάδια κατασκευής των φυτεμένων δωμάτων.

Για την απόλυτη προστασία του κτιρίου από υγρασία και φορτία με την εξασφάλιση που δίνουν τα πιστοποιημένα υλικά που χρησιμοποιούμε και η τεχνογνωσία των εμπείρων συνεργατών μας.