Μελέτη

Εκπονούμε μελέτες φύτευσης και άρδευσης με πολύπλευρη προσέγγιση των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την παράδοση χώρων πρασίνου:

  • προσαρμοσμένων στην κουλτούρα, το ύφος και τις απαιτήσεις, τόσο του ιδιοκτήτη – ενοίκου (ή των κοινωνικών ομάδων που θα τον χρησιμοποιήσουν όσον αφορά στα δημόσια έργα) αλλά και στο ύφος του κτιρίου και του γενικότερου χώρου που το πλαισιώνει .
  • Χρησιμοποιούμε είδη φυτών μεγάλης ποικιλίας σε χρώματα και αρώματα δίνοντας πάντα ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα για όλες τις εποχές του χρόνου.
  • Εξετάζουμε προσεκτικά τις υποδομές και παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις συσχετίζοντας με αυτές τους παράγοντες έδαφος, ποιότητα/ποσότητα νερού, κλιματολογικές συνθήκες κλπ
  • Πλήρης και λεπτομερής μελέτη αυτόματης άρδευσης με κύριο γνώμονα την ορθολογική διαχείριση του νερού ώστε να πετυχαίνουμε τη μέγιστη δυνατή οικονομία με ταυτόχρονη κάλυψη των αναγκών σε νερό σε απόλυτα σωστή αναλογία και εξάρτηση με τα είδη, την ποιότητα του εδάφους και το κλίμα.