Γήπεδα

Η εγκατάσταση του χλοοτάπητα, της αυτόματης άρδευσης καθώς και της μετέπειτα συντήρησης  ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, αποτελούν ιδιαίτερη υπόθεση στην γεωπονική – επιστήμη, μιας και απαιτούν ακρίβεια  στην μελέτη και την κατασκευή, λόγω των ειδικών συνθηκών χρήσης.