Συντήρηση Έργων Πρασίνου

Χρησιμοποιούμε τον όρο «διαχείριση» για να κάνουμε σαφές ότι ένας ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ για να αναπτυχθεί σωστά και να δώσει τη μέγιστη απόδοση σε όλα τα επίπεδα, δεν αρκεί να «συντηρείται» αλλά πρέπει να «διαχειρίζεται» και εμείς αυτό κάνουμε αναλαμβάνοντας τη συντήρηση μεγάλων εγκαταστάσεων & ιδιωτικών έργων βαδίζοντας πάντα στα επιστημονικά δεδομένα και τις εξελίξεις της γεωπονικής επιστήμης σε όλους τους επιμέρους τομείς που αφορούν:

  • Το σωστό κλάδεμα
  • Στη Φυτοπροστασία και Αντιμετώπιση ασθενειών
  • Στη Λίπανση – Θρέψη
  • Στη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων

Φυτοπροστασία & Θρέψη

Η θρέψη και η φυτοπροστασία αποτελούν για εμάς σημαντικές παραμέτρους των υπηρεσιών που παρέχουμε, μιας και σε αυτές οφείλεται κατά ένα μέρος, η υγιής εξέλιξη των φυτών και του χλοοτάπητα.

Φροντίζουμε για τον εμπλουτισμό του εδάφους με μακροστοιχεία (N, P, Ka) και ιχνοστοιχεία (Mg, Zh, Fe, B) ώστε να πετύχουμε την πλήρη αναβάθμιση της θρεπτικής του αξίας.

Παράλληλα λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία τους, από μυκητολογικές ασθένειες, εντομολογικές προσβολές, άλλους οργανισμούς που μπορεί να  τα βλάψουν όπως σαλιγκάρια, μυρμήγκια κλπ, αλλά και από τα «ενοχλητικά» για όλους και κυρίως για τα φυτά ζιζάνια που φυτρώνουν γύρω τους.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια κινούμαστε με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική – βιολογική αντιμετώπιση,  όπου αυτό είναι δυνατό και μπορεί να αποδώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση η φυτοπροστατευτική μας δράση δεν επιβαρύνει τον άνθρωπο και το περιβάλλον.