ΦΥΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΤΟΝ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ο κύριος πολεμικός ναύσταθμος των Αθηναίων δημιουργήθηκε στη Ζέα κατά τους κλασικούς χρόνους. Μετά τη μάχη του Μαραθώνα (493 π. Χ.), ο Θεμιστοκλής ενίσχυσε τη ναυτική δύναμη της Αθήνας, εξασφαλίζοντας τα λιμάνια του Πειραιά και δημιουργώντας τα νεώρια του νέου αθηναϊκού στόλου. ’Ετσι ξεκίνησε την ανέγερση των Μακρών Τειχών.

Οι διάδοχοί του, Κίμωνας και Περικλής, μετά το 472 π.Χ. ολοκλήρωσαν το έργο της οχύρωσης του Πειραιά και της οργάνωσης του ναυστάθμου. Τα τείχη, συνολικού μήκους περίπου 13 χλμ., υψώνονταν κοντά στην ακτογραμμή, με το πλάτος τους να ανέρχεται περίπου στα 3,5 μ., ενώ στην περιοχή των πύργων έφτανε τα 4,2 μ.. Από τους αρχικούς 55 πύργους, σώζονται οι 22.
Το Κονώνειο Τείχος του Πειραιά, χτίστηκε το 394 π. Χ. έπειτα από την καταστροφή του παλαιότερου Θεμιστόκλειου τείχους

ΣΤΟΧΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΜΕΣΩ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 6.000 ΦΥΤΑ

Ο σχεδιασμός της φύτευσης στα μέχρι πρότινος ελεύθερα παρτέρια που «ακουμπούν» στο τείχος, είχε σαν κύριο στόχο την ανάδειξη του μνημείου και τη δημιουργία ενός αισθητικού περιβάλλοντος που θα κάνει ξεκάθαρη στον επισκέπτη, τη φυσιογνωμία της περιοχής εντός της οποίας άνθισε ένας πολιτισμός στο παρελθόν.

Με την κατάλληλη επιλογή φυτών και τη σύνθεση της φύτευσης, φροντίσαμε ώστε να προσδιορίζεται το μικροπεριβάλλον και τα χαρακτηριστικά (κλίμα, ηλιοφάνεια, θαλασσινή αύρα) του τόπου όπου βρίσκεται το μνημείο.

Η αισθητική προστασία της ήδη υπάρχουσας χλωρίδας, συνδυάστηκε με την αποκλειστική επιλογή γηγενών φυτών, τα οποία αντέχουν σε παραθαλάσσιες περιοχές, αλλά ταυτόχρονα γεμίζουν με χρώμα και άρωμα το περιβάλλον στο οποίο θα περιηγηθεί ο επισκέπτης.
Παράλληλα η φύτευση έγινε με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η οπτική σύνδεση του τοιχίου με τον εξωτερικό του περίγυρο.