Κατασκευή Έργων Πρασίνου

Η κατασκευή ενός χώρου πρασίνου είναι το σημαντικότερο βήμα για την επιτυχία και την σωστή περαιτέρω ανάπτυξή του.

Με το έμπειρο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό μας, πετυχαίνουμε το άριστο αποτέλεσμα, δίνοντας έμφαση και στην παραμικρή λεπτομέρεια στα βήματα που ακολουθούνται για την κατασκευή ενός χώρου πρασίνου, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του και την έκτασή του.

Σε αυτό συμβάλλει εκτός από την τεχνογνωσία μας και η χρήση εξαιρετικής ποιότητας εύρωστων φυτών και χλοοτάπητα, απαλλαγμένων από ασθένειες, με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις .

Όσον αφορά στην τοποθέτηση των υλικών άρδευσης που χρησιμοποιούμε, αυτά είναι των μεγαλύτερων οίκων παγκοσμίως, με τις σχετικές πιστοποιήσεις και εγγυήσεις, ώστε να πετυχαίνουμε το ιδανικό αποτέλεσμα, πάντα με γνώμονα την αναλογία ανάγκες / οικονομία πόρων νερού και χρημάτων.

Η χρήση χώματος κατάλληλης ποιότητας και ο εμπλουτισμός του ήδη υπάρχοντος εδαφικού υποστρώματος με σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και πλήρης θρέψη των φυτικών οργανισμών.

Δείτε Περισσότερα

Διαχείριση Χώρων Πρασίνου

Χρησιμοποιούμε τον όρο «διαχείριση» για να κάνουμε σαφές ότι ένας ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ για να αναπτυχθεί σωστά και να δώσει τη μέγιστη απόδοση σε όλα τα επίπεδα, δεν αρκεί να «συντηρείται» αλλά πρέπει να «διαχειρίζεται» και εμείς αυτό κάνουμε αναλαμβάνοντας τη συντήρηση μεγάλων εγκαταστάσεων & ιδιωτικών έργων βαδίζοντας πάντα στα επιστημονικά δεδομένα και τις εξελίξεις της γεωπονικής επιστήμης σε όλους τους επιμέρους τομείς που αφορούν:

  • Το σωστό κλάδεμα
  • Στη Φυτοπροστασία και Αντιμετώπιση ασθενειών
  • Στη Λίπανση – Θρέψη
  • Στη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων
Δείτε Περισσότερα

Μελέτη

Εκπονούμε μελέτες φύτευσης και άρδευσης με πολύπλευρη προσέγγιση των παραγόντων που είναι απαραίτητοι για την παράδοση χώρων πρασίνου:

  • προσαρμοσμένων στην κουλτούρα, το ύφος και τις απαιτήσεις, τόσο του ιδιοκτήτη – ενοίκου (ή των κοινωνικών ομάδων που θα τον χρησιμοποιήσουν όσον αφορά στα δημόσια έργα) αλλά και στο ύφος του κτιρίου και του γενικότερου χώρου που το πλαισιώνει .
  • Χρησιμοποιούμε είδη φυτών μεγάλης ποικιλίας σε χρώματα και αρώματα δίνοντας πάντα ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα για όλες τις εποχές του χρόνου.
  • Εξετάζουμε προσεκτικά τις υποδομές και παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις συσχετίζοντας με αυτές τους παράγοντες έδαφος, ποιότητα/ποσότητα νερού, κλιματολογικές συνθήκες κλπ
  • Πλήρης και λεπτομερής μελέτη αυτόματης άρδευσης με κύριο γνώμονα την ορθολογική διαχείριση του νερού ώστε να πετυχαίνουμε τη μέγιστη δυνατή οικονομία με ταυτόχρονη κάλυψη των αναγκών σε νερό σε απόλυτα σωστή αναλογία και εξάρτηση με τα είδη, την ποιότητα του εδάφους και το κλίμα.

“Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στην αειφόρο ανάπτυξη των χώρων πρασίνου που διαχειριζόμαστε και στη μέγιστη αισθητική και παραγωγική απόδοση”